ACTUEEL


Hier worden de laatste actuele zaken binnen onze vereniging gemeld.

 

Per 1 mei 2024 is er een wisseling van de wacht op onze afdeling keramiek. Na jarenlang de afdeling een warm hart toegedragen te hebben en in belangrijke mate bij de opbouw en organisatie betrokken

te zijn geweest, heeft Ad Janssen besloten om niet langer zorg te hoeven dragen voor het stoken van de oven en de dagelijkse gang van zaken voor de afdeling . Cor de Vries heeft als voorzitter van de Hobbysoos hem uitvoerig bedankt voor al zijn zorg en activiteiten. Ad Janssen  zal algemeen beheerder blijven  en gaan optreden als instructeur voor alle nieuwe leden en bestaande leden die hulp nodig hebben in de afdeling Hout-en- Metaal. 

Als opvolgers zijn bereid gevonden klankbordgroep lid Marian Driessen voor het stoken en Miranda Schoenmakers voor de zorg rond glazuren. Er is een gedifferentieerd stook tarief ingevoerd met eigen stook kaarten, te koop bij de beheerders.

Eveneens  zijn er glazuur kaarten  te koop waarop de kosten van de glazuur kunnen worden afgeschreven. De Hobbysoos streeft daarbij niet naar winst, maar  wil ook geen specifieke verliezen  lijden op stook- en glazuur kosten. Na 3 maanden zal er een evaluatie plaatsvinden betreffende alle  veranderingen.

Idie Pijnenburg Hobbysoos lid bij de schilders afdeling, is daarnaast enthousiast amateur fotograaf.

Momenteel vanaf 13 maart 2024 exposeert zij een aantal van haar foto's in het Zorgcentrum Goirle, Thomas van Driessenstraat 4. Het loont om daar een kijkje te nemen. Meer informatie vindt u op haar website  expidie6.webnode.nl 

tekort aan beheerders. maart 2024; het tekort aan beheerders in de Hobbysoos  laat zich steeds nadrukkelijker voelen. Alle leden zijn hierover reeds geïnformeerd en aan hen is gevraagd of iemand zelf belangstelling heeft dan wel iemand kent in zijn of haar kring die voor deze functie in aanmerking zou willen komen. Zij kunnen altijd contact opnemen met één van de bestuursleden of beheerders voor nadere informatie. Indien onze interne zoektocht geen resultaat oplevert zal het bestuur zich buigen over de next- best oplossing. 

stookkosten en glazuurkosten. maart 2024Omdat gebleken is dat ondanks onze nieuwe oven bij de huidige elektriciteit tarieven één stookbeurt aanzienlijke kosten met zich mee brengt, is het niet langer verantwoord deze kosten alleen door de Hobbysoos uit de algemene middelen te laten dragen. Hetzelfde geldt voor de kosten van de vele soorten glazuur. Het bestuur is druk doende ook hiervoor een financieel en logistiek passende oplossing te vinden. T.z.t. volgt nader bericht.

De nieuwjaarsreceptie 2024 was geanimeerd en druk bezocht. Er waren veel meer mensen dan verwacht. Volgend jaar zullen we het zoete inval model voor de receptie laten varen en een duidelijke planning gaan invoeren. Wat de financiële situatie betreft wordt steeds meer duidelijk dat de spanning tussen de vaste inkomsten, voornamelijk bestaande uit de al meer dan 10 jaar niet verhoogde contributies, en de steeds toenemende vaste lasten in de nabije toekomst contributie verhoging onvermijdelijk maakt. Over de hoogte moet nog worden gesproken, voor de invoering wordt gestreefd naar jan 2025.
Van de RABO bank i.v.m. hun 125 jarig bestaan en via de Gemeente Goirle i.v.m. duurzaamheid heeft CCHG hobbysoos aanzienlijke subsidies gekregen, waarmee onze gehele werkplaats voorzien is van led verlichting. Ook kon nieuwe lasapparatuur worden aangeschaft.
Als hoogtepunt van deze middag valt te melden dat onze voorzitter Cor de Vries tot erelid van CCHG Hobbysoos is benoemd. De secretaris Rian Bedaf hield een toespraak waarin hij de groei en de belangrijkste gebeurtenissen in de afgelopen 15 jaar van zijn voorzitterschap werd stilgestaan.