LIDMAATSCHAP


De stichting Creatief Centrum Hobbysoos Goirle is de moeite van uw lidmaatschap waard.

Het lidmaatschap wordt voorafgegaan door een proefperiode van twee maanden. Je betaalt hiervoor de contributie over deze twee maanden. Indien je daarna je lidmaatschap wilt stoppen dien je dat vóór het verstrijken van deze twee maanden, óf per email (info@cchg.nl) óf schriftelijk, te melden aan de secretaris Creatief Centrum Hobbysoos Goirle, Bergstraat 98‑4, 5051 HD Goirle. Zonder opzegging gaat het proefabonnement automatisch over in een jaarabonnement, met als ingangsdatum de startdatum van het proefabonnement. Na dit jaar kunt u per maand opzeggen. Indien je minder dan één jaar geleden al lid bent geweest, is het proefabonnement voor jou niet van toepassing en wordt je meteen voor minimaal één jaar lid.

 

Voor de gezelligheid is er iedere dag om 10:00 en 14:00 uur koffie/thee pauze in de kantine.

 

Voor meer vragen of informatie kun je altijd langskomen binnen de openingstijden. Er is een beheerder aanwezig die rondleidingen verzorgt en die je een aanmeldingsformulier kan geven of je in contact kan brengen met leden van de verschillende afdelingen.

 

CCHG is van oudsher bekend onder de naam Hobbysoos gevestigd in de Bergstraat 98‑4 in Goirle.

Je kunt ook bellen met het vaste nummer : 013‑534 46 78 of mailen: info@cchg.nl

 

 

Lidmaatschap CCHG

Voor de afdeling Hout en Metaal bedraagt het lidmaatschap:

per maand €10,00,

per half jaar €60,00 of

per jaar €120,00

 

Voor de afdelingen Kunstschilderen, Keramiek en

Glas-in-Lood bedraagt het lidmaatschap:

per maand €17,50,

per half jaar, €105,00 of

 per jaar €210,00

 

                           oudste en jongste lid

BANKINFO

Stichting Hobbysoos  Goirle

IBAN: NL65 RABO 0147 976 944

 

Het CCHG verstuurd geen rekeningen voor de contributie, wij gaan ervan uit dat uzelf de betalingen

van de contributie voor uw rekening neemt.

 

Reglementen, Privacy en Veiligheid

Reglementen, ook wel regels, voorschriften of richtlijnen genoemd, zijn gestructureerde voorschriften die bedoeld zijn om gedrag, activiteiten of processen te reguleren en zo soepel mogelijk te laten verlopen binnen ons CCHG, denk hierbij bv ook aan uw veiligheid. Klik op de hieronder weergegeven knoppen en de bijbehorende documenten worden zichtbaar.