BESTUUR CCHG


De Stichting Creatief Centrum Hobbysoos Goirle wordt volledig gerund door vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit vijf personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene leden.

Eén keer per maand wordt er een bestuursvergadering gehouden. De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door een aantal beheerders, die in roulatie dagelijks aanwezig zijn op de locatie.

Los van de vele informele onderlinge contacten wordt eens per drie maanden gestructureerd overleg gevoerd tussen het bestuur en de beheerders.

Daarnaast bestaat er een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit alle afdelingen die eenmaal per kwartaal overleg voert met het bestuur.

 

BESTUURSLEDEN CCHG

Voorzitter - Cor de Vries

Secretaris - Rian Bedaf

Penningmeester - Frans Boeren

Algemeen Bestuursleden - Nelleke Geerts en Harko Jansonius

 

Alle correspondentie via: info@cchg.nl

 

BEHEERDERS CCHG

Ad Jansen, Henk Verster, Klaas Herder, Piet Jacobs, Ruud Govers, Sjef Hoogendoorn, Ton Voets
Reserve beheerder: Jef Janssen.

Website beheerder: Wouter Stok

contactpersoon website : Harko Jansonius

De dienstdoende beheerder is te bereiken via het vaste telefoon nummer CCHG: 013‑534 46 78.

 

KLANKBORDGROEP LEDEN

Ad van Oers, hout- en metaal afd. Marian Driessen, keramiek afd. Corry van Hamond, schilders afd.

glas-in-lood afd. vacature.