Reglementen en Veiligheidsvoorschriften


Reglementen

 1. De Hobbysoos Goirle is er uitsluitend voor ingeschreven leden.
 2. De contributie dient zoals op het inschrijfformulier aangegeven te worden betaald.
 3. De openingstijden van de Hobbysoos staan op de website: www.cchg.nl
 4. De aanwijzingen van de beheerder dienen te worden opgevolgd.
 5. Roken is binnen niet toegestaan.
 6. Het gebruik van consumpties, eten en drinken, vindt bij voorkeur in de kantine plaats.
  Elders koffie, thee te gebruiken en te eten wordt sterk afgeraden, gezien de veiligheid op bepaalde plaatsen (giftige stoffen en fijnstof) en het voorkómen van ongedierte.
 7. De apparatuur in de werkplaats staat voor de gebruikers van die afdeling ter beschikking.
 8. Meegebracht materiaal mag slechts met toestemming van de beheerder machinaal worden verwerkt.
 9. Voorraad materiaal van de Hobbysoos is verkrijgbaar bij de beheerder tegen het vastgestelde tarief en tegen contante betaling.
 10. Onder handen zijnde werkstukken mogen alleen in de Hobbysoos achterblijven met toestemming van de beheerder.
 11. Gereedschappen en hulpmiddelen moeten na gebruik schoon en in goede staat worden teruggebracht naar de plaats van herkomst.
 12. Mankementen aan gereedschappen of machines moeten onmiddellijk gemeld worden bij de beheerder zodat deze voor herstel of vervanging kan zorgen.
 13. Gereedschappen van de Hobbysoos mogen niet worden meegenomen naar huis.
 14. Eenieder is verplicht om zijn werkplek opgeruimd achter te laten.
 15. Het repareren van auto’s en (brom)fietsen of onderdelen daarvan is niet toegestaan.
 16. Kinderen worden uitsluitend toegelaten tot de kantine. Huisdieren worden niet toegestaan.
 17. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de beheerder.

 

Veiligheidsvoorschriften

 1. De gebruikers zijn verplicht kennis te nemen van de veiligheidsvoorschriften en deze op te volgen.
 2. Bij het gebruik van machines moeten in de werkplaats minimaal 2 personen aanwezig zijn.
 3. Het is verboden om machines onbeheerd te laten draaien.
 4. Veiligheidsvoorzieningen aan machines dienen te worden gebruikt. Onklaar maken van deze voorzieningen kan leiden tot royement.
 5. Ondeskundig gebruik van machines is verboden. Raadpleeg de beheerder.
 6. Bij verspanende bewerkingen zoals bv. het werken met slijpmachines, is het dragen van een veiligheidsbril verplicht en moet er acht geslagen worden op de veiligheid van anderen.
 7. Het is verboden met loshangende kleding de machines te bedienen.
 8. Bij de metaal- en houtafdeling is men verplicht dichte schoenen en zo nodig beschermende kleding te dragen.
 9. Personen met lang haar dienen voor haarbescherming te zorgen.
 10. Bij een ongeval met een machine moet deze onmiddellijk worden stilgezet.
 11. De veiligheid dient actief te worden bevorderd door een gevaarlijke situatie of onveilig handelen te melden aan de beheerder.

 

Versie december 2023